..dla szanownych gości stworzyłem to miejsce.

Prosi się tu o wpisywanie uwag dotyczących strony,

tutaj też można tu wyrazić uznanie dla autora,

za nakład jego pracy.