Wszelkie prawa zastrzeżone!  Przedstawione informacje, które w chwili publikacji odpowiadały aktualnemu stanowi wiedzy, są własnością właściciela bloga „gastronomiczny”.  Ponadto  nie ponosi on odpowiedzialności za informacje zawarte owym blogu. Właściel bloga „Gastronomiczny” absolutnie nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani za szkody bezpośrednie ani pośrednie, które mogą powstać w związku z wykorzystywaniem informacji lub danych udostępnionych na niniejszej stronie internetowej.  Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej są chronione prawem autorskim.  Nie wolno ich powielać i/lub publikować ani w części ani w całości bez pisemnej zgody autora, jak również nie wolno ich wprowadzać do systemu informacyjnego.